De aantrekkingskracht van de Erasmus Universiteit

De aantrekkingskracht van de Erasmus Universiteit

Meer buitenlandse studenten aantrekken betekent: een internationale omgeving creëren waar elke student iets aan heeft. Daarom richt de EUR Projectgroep Internationalisatie zich specifiek op Spanje, Mexico, het Verenigd Koninkrijk en India. Projectcoördinator Petra Olsthoorn weet wat studenten uit Spanje belangrijk vinden. Twee internationale studenten vertellen over hun banden met Barcelona.

TEKST: Dennis Mijnheer

EUR wit

Naam: Petra Olsthoorn
Functie: Internationaal Projectcoördinator, Erasmus Universiteit Rotterdam
Foto: Jochem Sanders

‘Spaanse studenten zijn gewend vragen te stellen’

Het doel is duidelijk: de Erasmus Universiteit Rotterdam wil haar studenten voorbereiden op werken in een internationale omgeving. Daarom is het belangrijk dat de internationale studentenpopulatie zo divers mogelijk is. Spaanse studenten krijgen daarbij bijzondere aandacht. ‘Ze vormen een goede match met ons onderwijssysteem en ze zijn gewend om vragen aan docenten te stellen en mee te doen in discussies,’ vertelt Petra Olsthoorn, die zich vanuit de EUR bezighoudt met het internationale ­wervingsprogramma. Ze organiseert een webinar gericht op Spaanse studiekiezers.

Als de kans zich aandient, worden de ouders in de wervingscampagnes aangesproken. ‘De familiebanden in Spanje zijn heel sterk waardoor de ouders ook moeten worden betrokken bij de keuze voor een universiteit en land. Het voordeel is dat Nederland redelijk dichtbij Spanje ligt.’ De universiteit richt zich speciaal op studenten met internationale ambities, iets dat het curriculum vitae immers meer onderscheidend maakt. ‘De economische situatie is niet goed in Spanje. We zien dat Spaanse studenten hier graag willen studeren om een Engelstalige studie te volgen en internationale ervaring op te doen, om zo een breder carrièreperspectief te creëren, ook als ze daarna in Spanje aan de slag willen.’ Een struikelblok voor sommige Spaanse studenten: de beheersing van het Engels. ‘Spanjaarden krijgen op school al vroeg Engelse les, maar die is veelal gericht op lezen en schrijven. Op de Spaanse televisie hoor je weinig Engels; films en series worden nagesynchroniseerd. Het spreken en luisteren is voor hen lastig en dat levert soms problemen op bij de instroom voor een master.’

EUR wit

Naam: Christoph Rosenthal
Studie: Internationale bachelor Communication and Media, Erasmus Universiteit Rotterdam
Baan: Accountmanager bij Hewlett Packard in Barcelona

Christoph Rosenthal (27) trok na de middelbare school de Duits-Nederlandse grens over om te studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde daar in 2013 zijn inter­nationale bachelor Communication and Media. ‘Ik wilde in het Engels studeren zodat ik buitenlandse ervaring kon opdoen. Een manier om de wereld te verkennen buiten mijn gewone omgeving om,’ zegt Rosenthal, die in Duitsland werd geboren en vlekkeloos Nederlands spreekt. Hij volgde na voornoemde bachelor nog een master aan de London School of Economics, waarop een tweede master volgde aan de University of Southern California (USC) in Los Angeles. Opvallend: de alumnus ging vervolgens in Spanje wonen en werken. Een bewuste keuze, zo blijkt. ‘Ik deed tijdens mijn studie mee aan een uitwisselingsprogramma in Argentinië en ik heb een Spaanse vriendin. Ik wilde daarom op zoek naar een baan in een Spaanstalig land. Hewlett Packard opende een kantoor in Barcelona – dat doen overigens steeds meer tech-bedrijven – en daar kon ik aan de slag.’

De alumnus werkt nu sinds twee jaar bij Hewlett Packard in Barcelona. Hij merkt dat in Spanje de beheersing van de Engelse taal achterblijft. ‘Het wordt wel beter, maar het niveau van Engels is niet zo hoog als in Nederland. Je kunt je echt onderscheiden op de Spaanse arbeidsmarkt als je Engels spreekt op moedertaal-niveau. En als je dan ook nog heel goed Catalaans kunt spreken, heb je helemaal twee strepen voor.’ Toch merkt Rosenthal dat veel Spaanse studenten niet zo’n internationale blik hebben en gehecht zijn aan hun vertrouwde omgeving. ‘Spanje is zeer familie-georiënteerd en studenten blijven daardoor langer thuis wonen. Door de moeilijke arbeidsmarkt van de ­afgelopen jaren is dat alleen nog maar versterkt.’

EUR wit

Naam: Ruth Viader
Studie: Internationale bachelor Psychologie
Foto: Jennifer Remme

De 21-jarige Ruth Viader is momenteel bezig met het laatste jaar van de bachelor Psychologie aan de Erasmus Universiteit. Ze ging naar de middelbare school in Barcelona, maar wilde er daarna niet blijven hangen. ‘In Barcelona is het inter­nationale studentenleven niet zo groot als in de rest van Europa,’ zegt Viader. ‘Veel Spaanse studenten blijven in hun eigen stad studeren, of zoeken iets dichtbij, zodat ze bij hun ouders kunnen blijven wonen en kunnen blijven omgaan met hun vrienden van de middelbare school. Ik wilde iets anders. Studeren was voor mij de kans om onafhankelijk te worden, nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe avonturen beleven.’ Ze was de enige in haar groep vriendinnen die Spanje verliet.

Viader zocht op internet naar Europese universiteiten waar in het Engels wordt lesgegeven psychologie. Haar keuze draaide uiteindelijk om een bachelor in Dublin of Rotterdam. ‘Rotterdam had mijn voorkeur, aangezien de bachelor Psychologie hier wordt aangeboden voor internationale studenten. De campus en de stad – waar ik al eerder was wezen kijken – trokken mij ook direct aan. Het is heel makkelijk om hier te leven. Ik hoefde ook nauwelijks papierwerk in te vullen om naar Rotterdam te verhuizen en er te komen wonen. En dan was ook het collegegeld nog eens lager dan in Spanje.’ Viader zit nu in het laatste jaar van haar bachelor en weet nog niet wat ze na haar afstuderen gaat doen. ‘Ik ga waarschijnlijk terug naar Barcelona om werk te vinden of vertrek naar een ander land om mijn master te halen. Rotterdam is heel leuk, maar ik zie mezelf hier niet de rest van mijn leven wonen – ik mis een aangenaam klimaat en de zon.’

EUR wit
Facts & Figures

Het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) deed vorig jaar onderzoek naar Spaanse migranten in Nederland. ­Het rapport, ‘Nieuwe Spaanse Migranten in Nederland’, biedt interessante inzichten. Zo stonden er in 2015 ongeveer 40 duizend Spanjaarden in Nederland ingeschreven. Een groot deel kwam rond de financiële crisis in 2008 deze kant op. Opvallend constatering: ‘Recente Spaanse migranten zijn gemiddeld genomen zeer hoog opgeleid.’ Volgens het SCP was maar liefst 78 procent in het bezit van een hbo- of universitair diploma. De meesten komen voor werk of studie; slechts 17 procent van de totale groep verwacht in Nederland te blijven wonen. Kortom: er is genoeg potentieel voor de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat in 2016 in totaal 33 inschrijvingen vanuit Spanje kreeg voor een bacheloropleiding. Het aantal Spaanse inschrijvingen voor een master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bedroeg vorig jaar 29 personen, wat het totaal op 62 brengt.

EUR wit
Landenthema