Fantastische eerste opbrengsten voor Obesitastool

Development

Een gezond gewicht bereiken of behouden is voor steeds meer mensen een probleem. Gedragsverandering is essentieel, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het Erasmus Trustfonds steunt een nieuw behandelproject.

Afbeelding: 

ALS U WILT BIJDRAGEN AAN DIT PROJECT
U kunt een gift overmaken naar rekeningnummer:
IBAN NL06 ABNA 0564 4143 52 t.n.v. het Erasmus Trustfonds.
Graag bij uw storting ‘Elisabeth Foundation’ vermelden.
De Elisabeth Foundation is een Fonds op Naam met als doelbestemming bestrijding van overgewicht.

 

In de praktijk blijkt het aanbod van ­ondersteuning en zorg op het gebied van leefstijlverandering vaak gebaseerd op standaardadviezen voor dieet en ­lichaamsbeweging: ‘Meer bewegen en minder eten’. De barrières om tot zo’n gezondere leefstijl te komen, liggen ech­ter vaak op andere vlakken. Dat vari­eert van stress tot gebrek aan gezondheidsvaardigheden, (inhibitie)controle, culturele of pedagogische factoren, ­slaapgebrek en eetlust verhogend medicatie­gebruik. Ook biologische factoren, zoals genetische aanleg, hormonale problemen of een vertraagde stofwisseling kunnen bijdragen aan gewichtstoename. 

Obesitasbehandeling is daardoor heel complex. Voor een behandeling op maat is het eerst nodig om te onderzoeken welke behandeling effectief is bij wie. 

Het Centrum Gezond Gewicht (CGG) wil, door gebruik te maken van nieuwe technologie, een E-health tool inzetten om zowel zorgverleners als patiënten advies op maat te kunnen geven over de aanpak met de meeste kans op succes. Het afgelopen half jaar is voor dit doel al € 1.004.825,00 aan particuliere giften opgehaald, waarmee een serieuze start met dit project gemaakt kan worden. Een prachtig resultaat, maar er is nog meer nodig!

TEKST: Margot van Sluis

Erasmus Trustfonds