Het Erasmus Trustfonds verwelkomt alle schenkingen namens de Erasmus Universiteit

Development

Het Erasmus Trustfonds is de partij die schenkingen met de doelbestemming ‘groei en bloei van de Erasmus Universiteit’ aanvaardt en beheert. Iedere bijdrage is zeer welkom.

Contactgegevens Erasmus Trustfonds
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
+31 (0)10 411 05 96
www.trustfonds.nl
IBAN NL06 ABNA 0564 4143 52
BIC ABNA NL 2A

Schenkingen vormen een waardevolle bijdrage aan de slagkracht van een universiteit en dienen met zorg en visie te worden beheerd. In het geval van het Erasmus Trustfonds buigt een professionele commissie zich over alle aanvragen die het fonds ontvangt. ­De commissie neemt een gewogen besluit om ondersteuning aan projecten en initiatieven al dan niet toe te kennen.

Wilt u ook een schenking doen of uw vermogen inzetten voor baan­brekend onderzoek, kwalitatief hoogstaand onderwijs en wetenschappelijke samenwerkingsprojecten met grote maatschappelijke impact binnen de samenleving? Via www.trustfonds.nl/steunen  kunt u rechtstreeks schenken.

Wilt u liever een overboeking doen, dan nodigen we u graag uit uw donatie over te maken aan het Erasmus Trustfonds, via IBAN-code NL06 ABNA 0564 4143 52 en BIC-nummer ABNA NL 2A, onder vermelding van ‘donatie’ en eventueel de naam van een specifiek Fonds op Naam.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neemt u dan gerust contact op met Margot van Sluis, via m.vansluis@trustfonds.nl of ­06 10 60 37 03, dan wel 010 411 05 96.

Schenken als u in Nederland belastingplichtig bent

Het Erasmus Trustfonds is aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI), waardoor er geen schenk- of erfbelasting hoeft te worden betaald over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor de schenker zijn er diverse fiscale mogelijkheden om de schenking extra aantrekkelijk te maken. Kijkt u hiervoor op ­www.trustfonds.nl/steunen of raadpleeg uw financieel adviseur.

Schenken vanuit het buitenland

Ook vanuit het buitenland kunt u doneren aan het Erasmus Trustfonds. Als u gebruik wilt maken van de fiscale mogelijkheden die uw land biedt, kunnen wij u assisteren bij het inrichten van uw schenking.

Nalatenschappen

U kunt het Erasmus Trustfonds steunen door ons op te nemen in uw testament. Op deze manier is uw nalatenschap van blijvende impact op baanbrekend onderwijs en onderzoek aan de Erasmus Universiteit of studentondersteuning.

U kunt uw steun vormgeven als legaat of erfstelling. Met het eerste legt u testamentair vast dat u aan het Erasmus Trustfonds een bepaald vastgesteld gedeelte van uw erfenis nalaat. Bij een erfstelling wordt het Erasmus Trustfonds benoemd tot erfgenaam. Het geschonken bedrag dat op deze wijze aan het Fonds wordt nagelaten, is vrijgesteld van successierecht.

Wilt u hierover advies of met ons bespreken wat de mogelijkheden zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

Eigen Fonds op Naam

Het vermogen van het Erasmus Trustfonds bestaat onder andere uit een aantal fondsen met specifieke bestemmingen; de zogenaamde Fondsen op Naam. Bij deze fondsen heeft de oprichter een doel geformuleerd waaraan het rendement of het vermogen zal worden besteed.

Het Erasmus Trustfonds biedt sinds haar oprichting particulieren, stichtingen en bedrijven de mogelijkheid een Fonds op Naam in te stellen, of bestaande fondsen en stichtingen onder te brengen als Fonds op Naam. Een Fonds op Naam kan ook tot stand komen via een schenking of bij testament.

Een eigen Fonds op Naam is een bijzondere manier om op een persoonlijke en unieke wijze het onderwijs en onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam structureel te ondersteunen. ­
Als oprichter van uw eigen Fonds op Naam bepaalt u de bestemming van uw donatie, zolang deze past binnen het brede werkterrein van het Erasmus Trustfonds, en kunt u uw naam verbinden aan het Fonds. U profiteert van de expertise en ervaring die bij het Erasmus Trustfonds aanwezig is, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties verbonden aan het besteden van fondsengeld.

Een Fonds op Naam instellen kan vanaf € 100.000,- en is in principe bedoeld voor onbepaalde tijd. Het Erasmus Trustfonds beheert het geld op verantwoorde wijze, waarborgt de bestedingen zoals overeengekomen in de Fonds op Naam-overeenkomst en legt financiële verantwoording af in zijn jaarverslag, dat openbaar is. Uiteraard zijn er mogelijkheden om nauw betrokken te blijven bij het resultaat van de bestedingen van uw fonds.

Erasmus Trustfonds