‘Ik ben onder de indruk van hun veerkracht’

Wetenschap in de praktijk

Zijn Syrische migranten doorgaans hoger opgeleid? En integreren mensen sneller wanneer ze een programma op maat aangeboden krijgen? Jaco Dagevos haalt de onderste steen boven.

Afbeelding: 

NAAM: Jaco Dagevos
CARRIERE: bijzonder hoogleraar Integratie & Migratie, doet onderzoek naar Syrische statushouders in Rotterdam.

‘Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) heeft – dankzij financiering van de private stichting De Verre Bergen – tweehonderd woningen gekocht, waarin Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning zijn gaan wonen. Ze krijgen een grootschalig integratieprogramma aangeboden op het gebied van taal, zelfredzaamheid, sociale contacten, werk en onderwijs. Ons onderzoeksteam vergelijkt deze Syriërs met statushouders in Rotterdam die geen onderdeel zijn van het programma. We willen weten: zijn er verschillen in de mate van integratie? Door middel van enquêtes verzamelen we informatie over alle statushouders die recentelijk in Rotterdam zijn komen wonen. De grootste groep bestaat uit Syriërs, maar er zitten ook groepen met een andere herkomst in het onderzoek. Het is heel interessant dat we ze vier jaar kunnen volgen, waardoor we over een lange termijn data kunnen verzamelen. Integratie is immers een traject van lange adem.

Het goed doen

In de samenleving bestaat het beeld dat veel gevluchte Syriërs hoogopgeleid zijn. Is dat echt zo? Daarom informeren we ook naar het opleidingsniveau van mensen. Voor hoger­opgeleiden moet je waarschijnlijk ander beleid voeren dan voor lageropgeleiden. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is in hoeverre het SNTR-programma bijdraagt aan de integratie. Centraal staat de klassieke vraag van het evaluatieonderzoek: doen ze de goede dingen en doen ze die goed? Als uit de SNTR-groep succesverhalen zijn te halen, dan kunnen gemeentes in Nederland daarvan leren.

Toen ik zelf Syrische vluchtelingen ontmoette, hoorde ik hun indringende vluchtverhalen. Vaak hebben ze familieleden van wie ze niet weten waar ze zijn. Tegelijkertijd raakte ik onder de indruk van hun veerkracht en optimisme om het leven weer op te pakken.’

TEKST: Sjoerd Wielenga
FOTO: Jochem Sanders

Jaco Dagevos