Oud-RSC bestuur richt Fonds op Naam op

Development

‘Als je wilt dat Nederland een kenniseconomie blijft, moet je investeren’ Acht alumni, om precies te zijn een oud bestuur van het Rotterdamsch Studenten Corps, hebben samen een Fonds op Naam opgericht. We spreken met leden Antoin Bruijninckx en Robert Hattink over het hoe en waarom. 

Afbeelding: 

‘We zijn met elkaar in verbinding gekomen door de ­universiteit, om precies te zijn 36 jaar geleden,’ steekt Robert Hattink van wal. ‘In 1982, ons eerste studiejaar. Later vormden we samen het bestuur van onze studentenvereniging en sindsdien zien we elkaar regelmatig.’

Miljoenenambitie
‘Wij hoorden van de campagne Challenge Accepted via het Erasmus Trustfonds,’ zegt Bruijninckx, ‘en we zochten meteen contact met elkaar via onze groeps-chat. We waren onmiddellijk enthousiast over de on-Nederlandse, maar wel bij Rotterdam passende ambitie van een endowment fonds met 100 miljoen euro.’ Ze besloten als groep een Fonds op Naam op te richten, om onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te ondersteunen. Ze zijn nog niet helemaal uit de naam voor het fonds, over wat ze willen bereiken wel. Hattink: ‘We willen graag samen iets terugdoen voor de universiteit die ons bij elkaar heeft gebracht.’

Gerenommeerde onderzoekers
Met het Trustfonds samen hebben ze inmiddels de doelstelling van hun fonds geformuleerd. Het ondersteunen van maatschappelijk relevant onderzoek met een internationaal karakter vinden ze belangrijk. Hattink legt uit: ‘Bijvoorbeeld door het faciliteren van bezoeken van gerenommeerde onderzoekers van buitenlandse universiteiten, en vice versa.’ En Bruijninckx voegt toe: ‘We zouden het ook interessant vinden om onderzoek te financieren dat de effecten van een Europese samen­werking laat zien.’ Hiernaast noemen ze het onderwerp true price: hoe zou je maatschappelijke kosten kunnen meenemen in prijzen van goederen?

Groot dromen
‘De Erasmus Universiteit staat hoog aangeschreven, die aantrekkingskracht moet zij in de toekomst ­behouden,’ vindt Robert Hattink. ‘Het is van belang dat de universiteit een groot onderzoekscentrum blijft, een plek voor nieuwe ideeën, waar de toekomstige leiders worden opgeleid.’ 'En door deze universiteit hebben wij zelf de mogelijkheid gekregen om ons te ontwikkelen tot waar we nu zijn,’ aldus Bruijninckx. ‘Als we willen dat Nederland een kenniseconomie blijft, moeten we investeren in onderwijs en onderzoek. Als je zelf hieraan kunt bijdragen, naar vermogen, is dat geweldig. Een mooie manier om mee te werken aan de toekomst van de universiteit waar we trots op zijn.’ 

TEKST: Pauline Bijster

Ook doneren?
Wilt u ook een schenking doen of uw vermogen inzetten voor baan­brekend onderzoek, kwalitatief hoogstaand onderwijs en wetenschappelijke samen­werkingsprojecten met grote maatschappelijke impact binnen de samenleving? Via www.trustfonds.nl/steunen kunt u rechtstreeks schenken. Wilt u liever een overboeking doen, dan nodigen we u graag uit uw donatie over te maken aan het Erasmus Trustfonds, via IBAN-code NL 06 ABNA 05 64 41 43 52 en BIC-nummer ABNA NL 2A, onder vermelding van ‘donatie’ en eventueel de naam van een specifiek Fonds op Naam.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neemt u dan gerust contact op met Margot van Sluis, 
via m.vansluis@trustfonds.nl of ­06 10 60 37 03, dan wel 010 411 05 96.