‘Studenten zijn innovatief, ze inspireren en houden je scherp’

Development

Voor het eerst sinds lange tijd is Rob van Gansewinkel (50, CEO bij Van Kaathoven; bedrijfskunde­alumnus) even terug op Campus Woudestein. De dynamiek verrast hem in positieve zin. 

Afbeelding: 


De WasteShark

‘Mijn studietijd herinner ik me als de dag van gisteren. Net 20 was ik, toen ik na aan­ vankelijk te zijn uitgeloot toch werd toe­ gelaten tot de studie Bedrijfskunde. Dat ik hier mocht studeren, had te maken met de hardheidsclausule. Ik kom uit een onder­ nemersgezin en mijn broer werd plotseling doof op zijn 18e, waardoor ik de enige was die mijn vader in het bedrijf kon opvolgen. Als kind woonden we tegenover ons familie­ bedrijf in afvalinzameling en ­verwerking. Ik maakte liever smeerputten schoon dan met andere kinderen te spelen in de zand­ bak en vond niks leuker dan mee te rijden op de wagen. Vuilniszakken in de laadbak gooien; containers leegschudden. Van A tot Z doorliep ik het bedrijf. Maar toen besloot mijn vader het te verkopen. Teleurgesteld? Welnee, ik besloot zelf te gaan ondernemen.

Als lid van de Raad van Bestuur is je speel­ ruimte beperkt; als ondernemer heb je veel meer vrijheid. Ruim tien jaar was ik actief in de spoorwereld, maar ik deed het bedrijf toch weer van de hand. Tja, wat doe je dan? Een oude Landrover kopen om mee naar China te rijden. En opnieuw een bedrijf overnemen, in, jawel, de afvalbranche.

Ik heb veel aan Rotterdam te danken. Niet al­ leen een prachtige opleiding, maar ook die mooie studententijd, waarin ik lid was van Laurentius. Studenten zijn innovatief, ze in­ spireren en houden je scherp. Kijk, dit is een foto van een waterdrone, de Waste Shark, een uitvinding van een Zuid­Afrikaans bedrijf. Twee studenten van de TUE maken hiervoor een business case. De Waste Shark maakt rivieren en kanalen afvalvrij, maar je kunt de drone ook inzetten bij het zoeken naar drenkelingen.

Voorlopig ben ik nog volop aan het bouwen en innoveren. Maar als het eenmaal staat, ben ik weg. Niets doen is geen optie, want als telg uit een roemrijk ondernemers­ geslacht heb je nu eenmaal bepaalde ver­ plichtingen. Zoals het opzetten van een family o ce, dat het vermogen beheert voor de toekomstige generatie. Van daaruit kijk ik hoe we kunnen bijdragen aan de maatschappij. Mijn generatie ging het vaak om uiterlijkheden en status. Gelukkig heeft de jeugd van nu hier minder last van. Zij zijn meer geïnteresseerd in het delen van goe­ deren en diensten. Door een bijdrage aan het Endowment fund kunnen we misschien onderzoek mogelijk maken naar de e ecten van een circulaire economie op langere termijn. Of onderzoek naar het indammen van de afvalstroom. Mijn eigen bedrijf maak ik er niet mee overbodig, nee. We verleggen de aandacht naar het begin van het pro­ ductieproces: hoe kun je goederen produ­ ceren met zo veel mogelijk grondsto en die je kunt hergebruiken? Supply Chain Management eigenlijk. Streven naar een af­valloze maatschappij, da’s pas een mooie uitdaging!’ 

TEKST: Carien van der Wal
FOTO: Jennifer Remme 

Rob van Gansewinkel, CEO bij Van Kaathoven