Voorwoord / Inhoud

Voorwoord

Deze herfst kondigen we met trots de lancering van een nieuwe campagne aan. Het doel is alle alumni (opnieuw) te betrekken bij de Erasmus Universiteit en ook onderling in contact te laten treden. Door zo ons kapitaal – of dat nu intellectueel, creatief of financieel is – in te zetten, kunnen we samen maat­schappelijke uitdagingen oplossen. 

Aangezien de gouden tijden definitief voorbij zijn als het gaat om financiële steun van de overheid, moeten universiteiten nieuw terrein verkennen om andere bronnen aan te boren voor hun activiteiten. Net als onze studenten, die vroeg of laat uitvliegen om een zinvolle carrière op te bouwen, moeten we om ons heen kijken om minder afhankelijk te worden van Den Haag.

Voor onze Angelsaksische tegenhangers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is fondswerving de gewoonste zaak van de wereld, terwijl wij nog maar aan het begin staan. Tegen iedereen die beweert dat fondsenwerving voor een universiteit een verloren zaak is binnen de sobere Nederlandse cultuur, durf ik te zeggen: niet in Rotterdam. We make it happen. Die handschoen is opgepakt. Via onze campagne streven we ernaar de prominente positie die onze universiteit heeft op het gebied van onderzoek en onderwijs te handhaven en versterken, zodat we de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd kunnen bieden.

Het hele nummer is gewijd aan deze mijlpaal en barst dan ook van de verhalen over alumni en studenten voor wie geen zee te hoog ging om hun dromen na te jagen; die nu anderen willen helpen hetzelfde te doen. Maar het gaat niet alleen om mensen in de kijker, deze campagne draait om jullie allemaal. Want uiteindelijk zijn jullie onze helden. De Erasmus Universiteit hecht veel waarde aan haar actieve alumnigemeenschap en vraagt jullie allemaal de uitdaging aan te gaan. Mijn persoonlijke uitdaging is om Erasmus Universiteit Rotterdam een almaar betere plek te maken die openstaat voor iedereen; aankomende helden in het bijzonder. Wat is jouw uitdaging?

Kristel Baele
voorzitter College van Bestuur

 

 

 

Dagje mee met Casper van Eijck

Rotterdammer van het jaar Casper van Eijck is hoog­leraar chirurgie in het Erasmus MC met speciale aandacht voor aandoeningen van de alvleesklier. En: clubarts bij Feyenoord. Ea. volgt hem een dag lang op de voet.

Migratie

Hoe voorkom je dat Afrikaanse universiteiten lijden onder braindrain? Promovendi begeleiden is een mooi begin, meent Prof. Dr. Wil Hout.

Familieportret

Hij richtte Rituals op, zij volgde de familie­voetsporen richting Jumbo. Maar de liefde begon op EUR.

Voorwoord / Inhoud
Achtergrond: