Voorwoord / Inhoud

Inzet en enthousiasme

Ea. Magazine vormt een eerbetoon aan wetenschappers, alumni en ­studenten die zich actief inzetten voor een betere wereld, door te zoeken naar oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken in de 21e eeuw. Al sinds het eerste nummer in 2010 vertellen wetenschappers met enthousiasme over hun onderzoek, de successen, de doorbraken, maar ook de frustraties. In dit ­nummer bijvoorbeeld alles over het belang van genderdiversiteit in board­rooms. Daarnaast: het verband tussen ouder worden, DNA-schade en ­lijnende muizen en aandacht voor het inzicht in de kosten van gadgets dat leidde tot de opkomst van frugal innovation. En, niet te vergeten, het wereldwijde belang van longitudinale onderzoeken als Generation R/Next.
Maar niet alleen wetenschappers krijgen een podium. We laten ook alumni aan het woord over hun passie voor ondernemen of hun motivatie om hun alma mater te ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen: toponderzoek en toponderwijs. Last but not least treft de lezer hier onze ­studenten, die doorlopend bijdragen aan een beter curriculum. Valorisatie in optima forma. Of die bul nu in zicht is of niet, als je je medestudenten weet te inspireren en te verbinden heb je absoluut al veel bereikt.

De redactie

 

Loop even mee met Vincent Karremans

Opgelet, want de VVD-politicus annex ondernemer geeft vol gas. ‘Ik wil dingen altijd dubbel doen.’

Stijl: 
Lang leve onze baby’s

Onderzoek Generation R Next heeft het beste voor met toekomstige Rotterdammers. Onderzoeker Vincent Jaddoe: “We willen alle groepen ouders bereiken”.

Stijl: 
Het Erasmus Trustfonds is hot

Je ziet steeds meer particulieren verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij,” aldus alumni en Challenge Accepted-donateurs Bas en Tim van Veggel.

Stijl: 
Voorwoord/Inhoud
Achtergrond: