Wisseling van de wacht

Throwback

Na drie jaar is zijn laatste uur als rector magnificus aangebroken. Hij heeft zijn afscheids­toespraak al in de hand. Zijn toga zou daarna jaren in de kast blijven hangen. 

Afbeelding: 

Rectoraatswisseling 1989. V.l.n.r. prof.dr. Kees Rijnvos en echtgenote, prof.dr. Rinnooy Kan

Vlak voor het ter perse gaan van ea. kwam het bericht van het overlijden van prof.dr. Rijnvos. Hij is 87 jaar geworden.

De wetenschap maakte plaats voor het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en de ING Bank. Prof.dr. Alexander Rinnooy Kan nam op 4 september 1989 afscheid van de Erasmus Universiteit waar hij sinds 1980 de leerstoel Operationeel onderzoek bekleedde bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en enige jaren directeur was van het Econometrisch Instituut. Een persbericht uit mei 1986 meldde dat de toen 36-jarige Rinnooy Kan de jongste rector magnificus was ooit benoemd in Nederland. Helaas zag de persvoorlichter prof.dr. Johan Witteveen over het hoofd, want die werd in 1951 als dertigjarige al rector magnificus bij de Nederlandse Economische Hogeschool. Naast Rinnooy Kan staat zijn opvolger met diens echtgenote: prof.dr. Kees Rijnvos van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid sinds 1975 hoogleraar in de algemene economie en openbare financiën, en in de periode 1982-1986 decaan van FRG. Rijnvos was twee keer gepromoveerd, in de Economie en in de Filosofie. Hij zou rector magnificus blijven tot de opening van het Academisch jaar in 1993. 

TEKST: Cora Boele – Academisch erfgoed 
FOTO: Levien Willemse